Monday, 17 February 2014

caricatures

Pavithra pair
K Sooraj Shetty
Gurudeep
R.J Errol

Shreyas Mithran
Rakshith Shetty

Barath kumble

Gemini

spot caricature

Vijeth

Leaders

Cowboy

Ganesh Kasaragod


Caricaturist

Jean paul lal


Infictionlabs

Alok ganesh
Yashwanth mangalore

Kshama Krishnan


Manu


Runitha

Sreedhar kamaravalli

Barath kumble

DJ paroma

Nishant

Prasad

Praveen

Sandesh

Sandhya

Shreyas

Swathi kumar

Ummi kumble

Vijay mayya

Vikram


Darshini

No comments:

Post a Comment